Thông báo mới

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 hệ Chính quy

(Ngày đăng: 17/03/2017 17:10:52 Ngày cập nhật: 23/03/2017 11:42:06)


Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ Chính quy.

Dưới đây là Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 hệ Chính quy (file đính kèm).

File đính kèm:
        230320170902_LapLicThi_phòng thi.pdf     
Lượt xem: 2891
 Về trang trước      Về đầu trang