Hệ Vừa làm Vừa học

Lịch thi Học kỳ phụ Tháng 12.2016 hệ Niên chế (Tại chức, Liên thông, Bằng 2) tại Phân hiệu.

(Ngày đăng: 20/03/2017 10:15:42 Ngày cập nhật: 20/03/2017 10:15:43)


Kính gửi: Sinh viên các hệ Vừa làm vừa học, Liên thông, Bằng 2.

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo lịch thi HKP tháng 12.2016 dành cho sinh viên hệ Vừa làm vừa học, hệ Liên thông, Bằng 2 (học tại Phân hiệu) cụ thể như sau:

Lượt xem: 386
 Về trang trước      Về đầu trang