Năm học 2013-2014

Danh sách các lớp học phần theo TKB bổ sung (ngày 15/3-20-3)

(Ngày đăng: 20/03/2017 16:44:40 Ngày cập nhật: 20/03/2017 16:44:40)


Kính gửi: Sinh viên

Ngày 20/3: Cập nhật DS các lớp học phần theo TKB bổ sung (ngày 15-3, 20/3) bao gồm các lớp ghép, các lớp đóng tiền trực tiếp

File đính kèm:
Lượt xem: 177
 Về trang trước      Về đầu trang