Hợp tác quốc tế

TB về việc tổ chức báo cáo chuyên đề “Giới thiệu công nghệ sản phẩm đo đạc trắc địa Sokkia”

(Ngày đăng: 08/04/2016 16:25:35 Ngày cập nhật: 08/04/2016 16:25:35)


Trường Đại học Giao thông vận tải - Cơ sở II phối hợp với Doanh nghiệp Thương mại Đo đạc Lê Chánh tổ chức báo cáo chuyên đề “Giới thiệu công nghệ sản phẩm đo đạc trắc địa Sokkia”

Trong khuôn khổ hợp tác Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa hai đơn vị đồng thời nhằm tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên và sinh viên của Nhà trường được tiếp cận các công nghệ mới trong lĩnh vực đo đạc, khảo sát xây dựng công trình giao thông, Trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở II phối hợp với Doanh nghiệp Thương mại Đo đạc Lê Chánh tổ chức báo cáo chuyên đề “Giới thiệu công nghệ sản phẩm đo đạc trắc địa Sokkia” với các thông tin cụ thể như sau:

1.   Báo cáo viên: các chuyên gia của Hãng Sokkia (chuyên sản xuất thiết bị Đo đạc Trắc địa của Nhật Bản) và doanh nghiệp Lê Chánh.

2.   Thời gian: 8h30 – 11h00, thứ Năm ngày 14 tháng 04 năm 2016.

3.   Địa điểm: Hội trường C1, Trường Đại học giao thông Vận tải – Cơ sở II.

4.   Đối tượng tham dự:

- Giảng viên bộ môn Công trình có chuyên môn liên quan và các giảng viên khác có quan tâm,

- Sinh viên các lớp thuộc khối công trình và các sinh viên khác có quan tâm.

Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị, lớp trưởng các lớp có liên quan thông báo đến các thành viên của đơn vị biết và bố trí thời gian tham dự./.

Ban KHCN-ĐN

Lượt xem: 2692
 Về trang trước      Về đầu trang