Kết quả thi (bảng điểm scan)

Thông báo về việc thay đổi hình thức công bố điểm thi kết thúc học phần

(07/03/2017)

Thông báo về việc thay đổi hình thức công bố điểm thi kết thúc học phần

Thông báo nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ II năm học 2016 - 2017

(02/03/2017)

Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên thông báo nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2016 – 2017 cho sinh viên hệ Chính quy các khóa như sau:

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 15-02-2017

(15/02/2017)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 15-02-2017

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 13-02-2017

(13/02/2017)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 13-02-2017

ĐIỂM GDTC

(09/02/2017)

Điểm GDTC

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 09-02-2017

(09/02/2017)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 09-02-2017

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 08-02-2017

(09/02/2017)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 08-02-2017

Điểm thi các môn Lớp Liên thông, Bằng 2 khóa 56 -Q9 (bản tạm) (07/02/2017)

(07/02/2017)

Điểm thi các môn Lớp Liên thông, Bằng 2 khóa 56 -Q9 (bản tạm)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 06-02-2017

(07/02/2017)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 06-02-2017

Điểm ĐATN

(20/01/2017)

Điểm ĐATN

 Trang  1 2 3 4