BM Điện, Điện tử

Điểm thi kết thúc học phần các hệ (22/5/2014)

(22/05/2014)

Điểm thi kết thúc học phần các hệ (22/5/2014)

Số liệu Đồ án thiết kế cầu-Học kỳ phụ tháng 12/2013

(16/02/2014)

Số liệu đồ án thiết kế cầu-Học kỳ phụ tháng 12/2013

Số liệu TKMH Thi Công Cầu_Học lại lớp riêng (17/02/2014)

(16/02/2014)

Gởi các bạn sinh viên nhiệm vụ thiết kế môn học Thi Công Cầu. Các bạn tải số liệu về theo file đính kèm.

Số liệu TKMH Cầu Thép_Học lại lớp riêng (17/02/2014)

(16/02/2014)

Gởi các bạn sinh viên nhiệm vụ thiết kế môn học cầu Thép. Các bạn tải số liệu về theo file đính kèm.

Thông báo thay đổi phòng bảo vệ tốt nghiệp chuyên ngành Cầu- Hầm

(12/01/2014)

Thông báo thay đổi phòng bảo vệ tốt nghiệp chuyên ngành Cầu- Hầm

Lịch đọc duyệt đồ án Chuyên ngành Cầu hầm

(01/01/2014)

cập nhật lần 1 ngày 1/1/2014

Hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông

(08/05/2013)

Tài liệu dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông (chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông) do Bộ môn Kỹ thuật Viễn thông ban hành.

Bài giảng môn Truyền dẫn vô tuyến số (Học chế Tín chỉ)

(04/05/2013)

Bài giảng môn "Truyền dẫn vô tuyến số" dành cho chương trình đào tạo đại học theo học chế Tín chỉ.

 Trang  1 2 3