Nội quy - Quy định thư viện

TB thu hồi sách/giáo trình mượn của Thư viện - Học kỳ 2 năm học 2015-2016 đối với K55, K56

(08/06/2016)

Thực hiện kế hoạch cho mượn sách/giáo trình phục vụ học tập trong học kỳ 2 năm học 2015-2016 đối với K55 và K56. Nay thời gian học và thi đã gần hết, Ban TT-TV đề nghị những sinh viên đã mượn tài liệu hoàn trả lại cho Nhà trường cụ thể như sau:

Thông báo thu hồi sách/giáo trình/bài giảng của K55, K56 mượn của thư viện trong học kỳ 1 năm học 2015-2016

(29/01/2016)

Kính gửi : Toàn thể sinh viên Khóa 55, 56 hệ chính quy; Cố vấn học tập các lớp Khóa 55, 56 hệ chính quy. Thực hiện kế hoạch cho mượn sách/giáo trình phục vụ học tập trong học kỳ 1 năm học 2015-2016 đối với K55 và K56,

Thông báo lại về việc truy cập mạng miễn phí của sinh viên K55

(15/05/2015)

Nhà trường thông báo lại việc truy cập thông tin phục vụ việc học tập, nghiên cứu đối với sinh viên K55 như sau

Thông báo về việc truy cập mạng miễn phí của sinh viên K55

(17/03/2015)

Nhà trường thông báo thực hiện việc truy cập thông tin phục vụ việc học tập, nghiên cứu đối với sinh viên kể từ ngày 20/03/2015 như sau

Thông báo việc mượn giáo trình, bài giảng của Sinh viên K55 trong Học kỳ 2

(04/03/2015)

Ban Thông tin – Thư viện thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp K55 về công tác mượn –trả giáo trình học kỳ 2 như sau.

Quy trình thực hiện Công tác mượn giáo trình tại Ban Thông tin - Thư viện Cơ sở II

(08/10/2014)

Để thực hiện công tác mượn giáo trình được thuận tiện, đơn giản và hiệu quả đối với thư viện cũng như sinh viên, Nhà trường quy định quy trình thực hiện như sau.

Nội quy về Công tác mượn tại Ban Thông tin -Thư viện Cơ sở II

(08/10/2014)

Để quản lý tốt và sử dụng tốt nguồn vốn tài liệu hiện có tại Ban Thông tin - Thư viện, phục vụ hiệu quả cho cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, Nhà trường ban hành quy định về việc mượn và sử dụng tài liệu tại thư viện như sau.

Thông báo việc mượn giáo trình, bài giảng của Sinh viên K55

(08/10/2014)

Ban Thông tin – Thư viện thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp K55 về cách thức, thời gian, địa điểm mượn –trả giáo trình học kỳ 1 như sau.

 Trang  1